Denna sida använder Javascript 1.2. Du kanske ej kan se hela denna sida nu. background image
Välkommen till

 

RM Web logo
Jakobs berg, Kallsvedjan, Härnösand

RM Web kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter till någon annan.

Vid vissa tillfällen i interaktiv kommunikation med oss kan du komma att tillhandahålla oss personlig information såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-mail adress.

Personliga uppgifter som du tillhandahåller RM Web kommer primärt att användas av oss för att etablera en kontakt med dig.

Personliga uppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är tillåtet enligt lag eller enligt syftet för vilket de personliga uppgifterna har insamlats i enlighet med denna policy. Personlig uppgifter som är obsoleta kommer att raderas från RM Webs system.

En del av de uppgifter som du lämnar kan utgöra personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204), det vill säga alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss person.

Länkar till andra webbplatser

Alla länkar som kan finnas på vår webbplats är tillgängliga endast för din bekvämlighet och RM Web är inte förknippat med andra bolag som står bakom sådana webbplatser. Varje sådan webbplats har en egen policy för personliga uppgifter.

Rätt till information och ändring av uppgifter

Du äger rätt att få information om de uppgifter som RM Web lagrar och rätta eller ändra dessa uppgifter. För att erhålla information eller ändra uppgifter vänligen kontakta oss.


© 2007 - RM Web, Vallentuna - Uppdaterad 2007-10-03